Siste 2-3 uker er ringmuren kommet opp. Siste uke ble “innvendige” liggebåser støpt og krybbekantene forskalt og støpte. Må bare sei det at her har gutta fra Odland Betong gjort et flott arbeid. Vi har gravd ut for fundament framforbi ytre liggebås-rekke. Dette ble også armert og støpt denne uka. Dette er for feste til sperra, som skal festes 1M lenger inne enn normalt. Slik at vi får en “rein” drivegang. Nå i disse dager river vi forskaling og rydder litt i tomta.

Ellers så skal møkka-kummen tømmes, slik at nytt hulldekke kan legges over og fuges fra undersiden. Når hulldekke er på plass, så kan vi starte med “resten” av støpearbeidene på mellombygget. Her blir det bl.a. plass til 18-20 okser.

Kommende uke blir det ifylling av singel/pukk på forgangen, og noe etterfylling i ytre liggebåsrekke. Vi skal også løfte søre del (mellom bygg og ekra) med 20-30 cm.

Stålsperra er planlagt ankomst på ca 20-24.sept, med fortløpende montering av disse og “limtre-åsene”. Så skal betongelementene monteres. Så følger tak og vegger. Slik at mellom 20.sept og 10.okt. så skjer det mye her på gården med nybygget.