Siden sist vi publiserte noe, så har vi støpt vegger til de midterste liggebåsene og resten av ringmurene til mellombygget. I tillegg til dette så har vi bestemt oss for å utvide plassen bak (sørvest av ) nybygget. Her har Vidar Milje i Milje Maskin flytta den store jordhaugen over på andre sida av vegen (se bilder). Fredag i uke 37 ble det boret og sprengt halvparten av fjellet som kom frem. Resten blir tatt tirsdag i uke 38. Steinen skal så brukes til å løfte terrenget sør av nybygget, og vest av bygget. På vestsiden skal det på sikt gruses, og benyttes til lagringsplass for siloballer.
Nedløpene for takrennevatnet ( grunnarbeidene) er også ferdig på begge langsider.

I uke 38 så skjer det flg ting.:
Starten av uka så kommer Hervik rør og legger inn vannet gjennom nybygget (det som skal graves ned) , og tilkobling til drikkekarene.
Elektriker kommer også for å legge ned det som skal støpes ned.
Torsdag kommer Odland betong, for å legge hulldekke overgjødselkummen.
Og enten i slutten av uke 38, eller i begynnelsen av uke 39, så blir stålsperrene og limtre-åsene satt opp. Så da begynner det å vise igjen.
Har nå tatt endel fine bilder som jeg legger ut.