Da er uke 39 omme, og stålsperrene er kommet opp.

De ble montert den dagen med mest vind denne høsten, nemlig torsdag den 29.sept.

Men sperrene kom opp, selv om de måtte ta en pause kl 15.30. Da disket Siv opp med middag til de 7 arbeidsfolka som monterte.

Ellers på har Vidar Milje ferdigstilt grunnarbeidene rundt bygget, og vi har gruset opp området. Lørdag planerte Trond Magne og jeg plassen som fullforblanderen skal stå. her la vi også ned sluk. Så grov vi ut for hånd rundt tappe røren fra rørekanalen og til gjødselkummen. Her monterte vi ventilen som skulle inn.

Uke 40 blir også en spennende uke med en del støyping, og montering av alle indre og ytre betongelement. Totalt ca 250 tonn. Torsdag og fredag skal resten av limtre-åsene og “skjelettet” til endeveggene monteres.